To www.sbw.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων-παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης Παρζιάλη Δημ. Αικατερίνη, Εμπόριο Παιδικών Παιχνιδιών, με διακριτικό τίτλο “Serres Brick Workshop” καλούμενη στο εξής ως Επιχείρηση με έδρα τις Σέρρες, Γ. Παπανδρέου 17.

Σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους πριν επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις αυτές γιατί ενδεχόμενη συναλλαγή σας με το κατάστημά μας μέσω της ιστοσελίδας μας διέπεται από τους όρους αυτούς και η συναλλαγή σας συνεπάγεται την αποδοχή των κάτωθι όρων

1 ΟΡΟΙ

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Επιχείρηση έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για συντελεσθείσες αγορές η αλλαγή όρων δεν έχει ισχύ.

2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθεται στην ιστοσελίδα της, για την περιγραφή των προς πώληση προϊόντων, για την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που αφορούν τα προϊόντα αυτά, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που διέλαθαν της προσοχής στην ανάρτηση των προϊόντων στην ιστοσελίδα ή προέκυψαν ακούσια ή για λόγους ανωτέρας βίας.

3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση εγγυάται την συνεπή και έγκυρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας κάποιων προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν εμφανισθούν στους χρήστες της ιστοσελίδας όταν επιχειρούν την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα του μέσου με το οποίο επιχειρούν τη χρήση της ιστοσελίδας. Επίσης η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα www.sbw.gr είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της Επιχείρησης . Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται από την Επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή αντίστοιχα πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η Επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις ανάγκες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας που βασίζεται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος . Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Επιχείρησης ή τυχόν άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την ιστοσελίδα και περιγράφουν ή ορίζουν την Επιχείρηση αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς με την προστασία εμπορικών σημάτων νόμους. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει αυτοδίκαια άδεια χρήσης ή δικαίωμα επ’ αυτού από τρίτους.

5 ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο πελάτης/ χρήστης συμφωνεί με τους περιγραφόμενους στο παρόν όρους και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη παραποιεί, χρησιμοποιεί για παράνομους σκοπούς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, στις κοινωνικές και συναλλακτικές αξίες, στην προστασία της ανηλικότητας , για αποστολή επιβλαβούς ηλεκτρονικού υλικού (ιοί), παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το www.sbw.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.sbw.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς τεχνικές ανωμαλίες και να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.sbw.gr

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.sbw.gr ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου, διεύθυνση κατοικίας για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας κτλ. Μόνος σκοπός της από μέρους σας δήλωσης προσωπικών δεδομένων είναι η τήρηση αρχείου συναλλαγών με σκοπό την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας, η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε και η διασφάλιση λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με μόνη εξαίρεση την πρόβλεψη από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση εργαζόμενος ή συνεργάτης εταιρίας ταχυμεταφοράς που έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι εκ προοιμίου γνωστός και απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτά ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση. Τα δεδομένα σας αυτά προστατεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και τυχόν γνωστοποίηση αυτών στις συνεργαζόμενες με την Επιχείρηση άλλες επιχειρήσεις μόνο σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας και πάντα υπό τις προϋποθέσεις και εγγυήσεις που διασφαλίζουν την αποφυγή παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με όλους τους πρόσφορους τρόπους επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικά, με αποστολή email, δια μέσου αλληλογραφίας ή με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο φυσικό μας κατάστημα.

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η Επιχείρηση στοχεύοντας στην άριστη και ταχύτατη εξυπηρέτησή σας παραθέτει τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής παραδοθεί άλλο προϊόν ή προϊόντα από τα συμφωνημένα και παραγγελθέντα, κατά είδος, ποσότητα ή λείπει ιδιότητα που έχει συνομολογηθεί προηγουμένως με την Επιχείρηση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα στην Επιχείρηση προς έλεγχο και διακρίβωση του λάθους. Σε τέτοια περίπτωση τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν την Επιχείρηση .

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Πρέπει το προϊόν να μην έχει καταστραφεί και να έχει ως συνοδευτικά όλα τα πρωτότυπα έγγραφα κατά την παράδοσή του (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κτλ)

Στις περιπτώσεις αυτές το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για τη διαπίστωση του αναφερθέντος από τον πελάτη ελαττώματος. Η ενημέρωση και συνεννόηση προ της επιστροφής είναι απαραίτητη για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση.

Στην περίπτωση αυτή και αφού έχει γίνει ο έλεγχος και η διαπίστωση του ελαττώματος γίνεται αντικατάσταση του με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς του με άλλο καινούριο προϊόν αντίστοιχης αξίας, ποιότητας και τιμής.

Σε τέτοια περίπτωση τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν την Επιχείρηση.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων κατεστραμμένων ή ελλιπών ( υπό τους όρους που προηγήθηκαν για την πληρότητα της επιστροφής) η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που συνήφθη η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ( αν συμφωνηθεί αυτό με την Επιχείρηση) ή από την παράδοση των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου προϊόντος ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση ακριβώς που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, της αρχικής συσκευασίας του, των εντύπων οδηγιών που το συνοδεύουν, όλα στην κατάσταση που παραδόθηκαν. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το τίμημα για την αγορά καθώς και κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτός και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η Επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει στην Εταιρία.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το μέγιστο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση επιστροφής κατεστραμμένων ή ελλιπών προϊόντων, η Επιχείρηση αφού ελέγξει το επιστραφέν προϊόν ή προϊόντα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, με το ποσό αυτής καθοριστέο σύμφωνα με την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε παροχή υπηρεσιών της Επιχείρησης, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, αν η εκτέλεση της υπηρεσίας έγινε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης με δεδομένη τη φύση της υπηρεσίας και αφού η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Επιχείρηση.

Προϊόντα που δεν είναι δεκτικά επιστροφής όπως χύμα κομμάτια,μίνι-φιγούρες,προϊόντα σε προσφορά.

9 ΕΓΓΥΗΣΗ

Κάθε προϊόν που πωλείται από την επιχείρηση συνοδεύεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος που κατασκεύασε το προϊόν στην Ε.Ε., καλούμενος εκ τούδε προμηθευτής. Η διάρκεια της εγγύησης είναι αυτή που προβλέπεται από το προϊόν, την τυχόν ιδιαίτερη φύση του, με βάση τον Αστικό Κώδικα, τυχόν ειδικότερους νόμους και τους κανόνες της Ε.Ε.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, απορία ή πρόβλημα προκύψει μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.